HÀNG MỚI

 Ba lô đi học/đi làm/Compact Backpack - Miffy - Pink  Ba lô đi học/đi làm/Compact Backpack - Miffy - Pink
2,599,000₫
 Ba lô đi học/đi làm/Foldaway Backpack - Miffy Ditsy - Blue  Ba lô đi học/đi làm/Foldaway Backpack - Miffy Ditsy - Blue
1,799,000₫
 Túi đeo chéo/Reversible Crossbody - Miffy Ditsy - Yellow  Túi đeo chéo/Reversible Crossbody - Miffy Ditsy - Yellow
2,299,000₫
 Túi đeo vai xếp gọn/Foldaway Tote - Miffy Ditsy - Blue  Túi đeo vai xếp gọn/Foldaway Tote - Miffy Ditsy - Blue
999,000₫
 Túi đeo vai/Large Foldaway Tote - Miffy Ditsy - Blue  Túi đeo vai/Large Foldaway Tote - Miffy Ditsy - Blue
1,299,000₫
 Túi đeo vai/Shopper - Miffy Ditsy - Yellow  Túi đeo vai/Shopper - Miffy Ditsy - Yellow
1,599,000₫

Túi đeo vai/Shopper - Miffy Ditsy - Yellow

1,599,000₫

Hoặc 399,750₫ qua Trả sau cùng Insta
 Túi du lịch xếp gọn/Foldaway Overnight Bag - Miffy Ditsy - Yellow  Túi du lịch xếp gọn/Foldaway Overnight Bag - Miffy Ditsy - Yellow
3,999,000₫
 Ví /Kids Purse - Miffy Ditsy - Blue  Ví /Kids Purse - Miffy Ditsy - Blue
649,000₫

Ví /Kids Purse - Miffy Ditsy - Blue

649,000₫

Hoặc 162,250₫ qua Trả sau cùng Insta
 Ví 2 ngăn/Double Zip Purse - Miffy Ditsy - Blue  Ví 2 ngăn/Double Zip Purse - Miffy Ditsy - Blue
599,000₫